Karta zgłoszeniowa internetowa

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Nazwa szkolenia  *
Termin szkolenia
Miejsce szkolenia
Imię i nazwisko uczestnika/ów  *
Zajmowane stanowisko uczestnika/ów
Nazwa firmy (do wystawiania FV)  *
Adres (do wystawiania FV)  *
NIP (do wystawiania FV)  *
Telefon (do wystawiania FV)  *
Email (do wystawiania FV)  *
Cena szkolenia (cena x ilość uczestników)  *
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy  *
* Pola wymagane

 
Uczestnik otrzyma w dniu szkolenia fakturę z terminem płatności 7dni.

Składając formularz zgłoszenia elektronicznego, jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT i upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Osoby nieobecne na szkoleniu, które nie poinformują C.K. PROFEOS o rezygnacji w formie pisemnej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia zostaną obciążone całością kosztów uczestnictwa.

Składając formularz zgłoszenia elektronicznego w yrażamy zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Centrum Kształcenia i Sprzedaży PROFEOS powyższych informacji zgodnie z zachowaniem postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.