Szkolenia

Oferujemy szkolenia z przedmiotowego zakresu:

- projektów unijnych
- prawa cywilnego i handlowego
- zarządzania zasobami ludzkimi
- finansów
- kadr
- podatków
- księgowości
- rachunkowości
- świadczeń społecznych